Strona główna | Zaloguj się | Zapomniałeś hasła

 Katalog

www.goandlearn.eu 

 

 


Międzynarodowy katalog wizyt studyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach

Projekt Go&Learn oferuje wszystkim zainteresowanym dostęp do międzynarodowego katalogu seminariów szkoleniowych w firmach i katalogu wizyt „turystyki przemysłowej”.

 

Możliwość uczestnictwa w wizytach poznawczych i studyjnych, które znajdą się w katalogu umożliwia rozwijanie kontaktów gospodarczo-kulturowych i poznawanie rzeczywistości sąsiednich krajów i regionów, co jest rzeczywistą wartością dodaną w rozwoju zawodowym uczniów, studentów i pracowników.

 

Tak więc szkoły, uczelnie i firmy będą mogły wzbogacać swoje programy szkoleniowe poprzez włączenie wartościowych i przetestowanych modułów szkoleniowych, opartych na międzynarodowej mobilności i prowadzonych w trybie poza formalnym.

 

Projekt Go&Learn ma na celu opracowanie rozwiązań w trzech następujących obszarach:

  • Odkrycie roli szkoleniowej małych i średnich firm
  • Promowanie mobilności uczniów, studentów i pracowników
  • Połączenie turystyki z kształceniem i poznawaniem lokalnej ekonomii

 

Grupy docelowe projektu Go&Learn to:

  • Dla seminariów szkoleniowych w firmach: szkoły, uczelnie, instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego, firmy (które mogą wzbogacić swoje programy szkoleniowe konkretnymi i przetestowanymi modułami szkoleniowymi w firmach)
  • Dla wizyt w ramach „turystyki przemysłowej”: osoby indywidualne w każdym wieku i o różnym statusie zawodowym (studenci, nauczyciele, osoby zatrudnione i bezrobotne, emeryci, zwykli turyści) lub agencje turystyczne

 

Projekt Go&Learn będzie realizowany w oparciu o:

  • Regionalny Komitet Sterujący, który będzie gwarantował zarządzanie, uaktualnianie i promocję katalogów
  • Sieć akredytowanych firm prowadzących szkolenia
  • Sieć lokalnych promotorów, interesariuszy, sponsorów, patronów

 

 


LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2011

MULTILATERAL NETWORK

517780-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LNW

 

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. 

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.